Search for Fillipino Article

Custom Search

Wednesday, February 27, 2008

Pagtatakipsilim by Nyreen Mae R. Atienza, IV-A

Pagtatakipsilim by Nyreen Mae R. Atienza, IV-A

Lumbay ko’y labis-labis,
Puso’y lubhang nahahapis.
Diwa ko’y naglalakbay sa lalim ng karagatan,
Hinahanap ang mga kasagutan sa mga katanungan.

Di mawari ang nararamdaman,
Ng puso kong nagugulumihanan.
At tuluyang nahulog sa bangin ng kawalan,
Ang puso kong tila napag-iwanan.

Bakit nga ba nagkanito,
Ang dati kong makulay na mundo?
Ako nga ba’y kabilang pa sa inyong paraiso,
O muling nag-iisa sa aking magulong mundo?

No comments:

Post a Comment

Lola: iho, ako ay isinumpa, isa akong prinsesa, ngunit kung ako’y iyong gagahasain. Babalik ako sa maganda kong anyo at tuluyang mapuputol ang sumpa! ..makaraan ang ilang saglit… Lalaki: ayan, tapos na. bakit hindi ka pa nagpapalit ng anyo? Lola: ilang taon ka na iho? Lalaki: 30 na ho. Lola: iyang tanda mong iyan, naniniwala ka pa sa fairytale?