Search for Fillipino Article

Custom Search

Saturday, January 24, 2009

Paalam sa Pagkabata Salin ni Nazareno D. Bas, ("Panamilit sa Kabantanon ni Santiago Pepito")

Wala akong nakikitang pagbabago. Tulad nang nagdaang mga madaling-araw: ang ginaw, katahimikan, dilim – iyon din ang bumubuo ng daigdig ng aking kamalayan. Maraming bagay ang dapat mailarawan. Ngunit alam kong iisa lamang ang kahulugan ng mga iyon. Alam ko.


Sa kabilang silid, sa kwarto nina Nanay at Tatay, naririnig ko ang pigil ng paghikbi. Umiiyak na naman si Nanay. Ang sunod-sunod na paghikbi ay tila pandagdag sa kalungkutan ng daigdig. Napabuntung-hininga ako. Umiiling-iling. Hanggang ngayon hindi ko pa nakikita ang tunay na dahilan ng damdaming iyon na matagal nang umalipin sa kanya.


Walang malinaw sa aking isipan. Mula sa aking pagkamulat ang pagkainip ay kakambal ng aking buhay. Sa aking pag-iisa di ko maiwasan ang pangarap na magkaroon ng batang kapatid na nag-aangkin ng mabangong hininga at taglay ang ngiti ng isang anghel. Ngunit ang damdamin ko’y tila tigang na lupang pinagkaitan ng ulan.


Maliwanag na ang silangan nang ako’y bumangon. May bago na namang umaga. Ngunit ang tanawin sa bahay ay walang pagbabago. Tulad ng dati, nakikita ko si Nanay na nakaupo at nag-iisip sa may hagdanan. Nakatitig siya sa sampayan ng lambat ni Tatay. At madalas ang kanyang pagbubuntong-hininga.


Matagal ko nang nakikita ang sampay na lambat. Ngunit hindi ko nakikitang ito’y ginagamit ni Tatay. Noon ay walang halaga ito sa akin. Nagsimula ang pagpansin ko sa lambat noong ito’y tinapon ni Nanay mga dalawang taon na ang nakakaraan. Galit na galit si Tatay sa ginawa ni Nanay. Pinagbuhatan ni Tatay ng kamay si Nanay. Pagkatapos ipinabalik kay Nanay ang lambat sa sampayan."Hanggang ngayon ba’y hindi ka pa nakakalimot, Tomas? Alam ng Diyos na wala akong kasalanan. Ang kanyang ginawa ang siya mong ginagawa tuwing ikaw ay darating sa madaling-araw. Ang kanyang amoy ay siya ring amoy na galing sa dagat. Magkatulad ang inyong ikinikilos. Sino ang hindi mag-aakala na siya ay hindi ikaw? Huli na nang malaman ko ang katotohanan. Huli na nang siya ay aking makilala. Totoong lumigaw siya sa akin. At mula noon ay alam mo iyon. Ikaw ang aking iniibig, Tomas. Kailan mo pa malilimutan ang nangyari?"Tuluyang umiyak si Nanay. Umungol lamang si Tatay. Nanlilisik ang matang tumingin sa lambat at pagkatapos ay bumaling sa akin. May ibig sabihin ang tingin niyang nag-aapoy. Maliban sa takot na aking nararamdaman ay wala akong naintindihan sa pangyayaring iyon.


Mula noon ay hindi na ginalaw ni Nanay ang lambat. Naluma na ito ngunit buong-buo pa rin sa aking paningin. Buong-buo pa rin sa paningin ni Nanay. Ano kaya ang misteryong napapaloob sa lambat na iyon? Alam kong alam ni Nanay ang hindi ko nalalaman. At kailangang malaman ko ito. May karapatan akong malaman.


Nilapitan ko si Nanay na malalim pa rin ang iniisip. Hinalikan ko ang kanyang kamay. May ibig akong itanong tungkol sa misteryo ng lambat. Ngunit nauntol ang ibig kong sabihin nang magpatuloy ang kanyang pagluha.


"Lakad na Celso, malapit nang dumating ang Tatay mo."

Sa labasan, sumalubong sa akin ang bagong araw. Tumingin ako. Maliwanag ang langit. Langit? May gumugulo sa aking kalooban. Kalawakan. Iyan ang sabi sa aking guro sa ikaapat na baitang ng primarya. Iyan ay hindi langit kundi hangganan lamang ng pananaw ng tao. Ang langit ay nasa tao. Hindi nakikita. Hindi nahihipo. Hindi naaabot. Naabot na kaya ni Nanay ang langit?

"Ano pa ang hinihintay mo, Celso?"

Ipinahid ko sa mukha ang suot kong sando. Humakbang pagkatapos. Maya-maya’y tumakbo na ako ng matulin.


Nasa dalampasigan ang mamamili ng isang dala ng mga bangkang galing sa laot. Masasaya silang nagkukuwentuhan habang hinihintay ang mga mangingisda. Sumalampak ako sa buhangin, malapit sa kinauupuan ng dalawang lalaking may katandaan na. Sa laot ako nakatingin at pinagmamasdan ang galaw ng mga alon na pandagdag sa kagandahan ng kalikasan.


Napalingon ako nang makarinig ng tugtog ng gutara mula sa di-kalayuang bahay-pawid. At sabay kong narinig ang malungkot na awiting nagsasaad ng kasawian sa pag-ibig. At mula na namang naantig ang aking damdamin. Habang pinakikinggan ko ang malungkot na kundiman umalingawngaw ang mahinang pag-uusap ng dalawang lalaki sa tabi ko.
"Naririyan na naman siya.""Talagang pambihira ang kanyang pagmamahal. Naniniwala akong nagpapatuloy ang kanyang pangarap habang di pa namamatay ang babae sa kanyang buhay. Hindi nawawala ang kanyang pag-asa. Kung kailan natutupad ang kanyang pangarap Diyos lamang ang nakakaalam."Dinig na dinig ko ang mga kataga habang nagpapatuloy ang malungkot na kundimang naging bahagi na ng aking buhay. Tumayo ako at ibinaling ang paningin sa bahay-pawid sa ilalim ng kaniyugan. Patuloy ang awitin. Humakbang ako ngunit biglang napatigil sa harap ng dalawang lalaking may katandaan na. Naalala ko ang sabi ni Tatay. Bawal pumunta sa bahay-pawid na iyon. Mahigpit ang utos ni Tatay. Nagbabanta ng parusa.


Lumingon ako sa laot. Nasa malayo ang mga bangka ng mga mangingisda. Bumaling ako sa pinanggalingan ng awit na ngayo’y gumaganda sa aking pandinig. At para akong hinihila. Nakalimutan ko ang ipinagbabawal ni Tatay. Mabilis ang aking paglakad at sa ilang saglit kaharap ko na ang taong naggigitara at umaawit. May luha ang kanyang mga mata.Tumitig siya sa akin. Inilapag ang gitara sa ibabaw ng papag na kinauupuan. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Kinabahan ako. Umakma akong tumakbo ngunit nahawakan niya ang isa kong kamay. Nagpumiglas ako upang makawal sa kanyang pagyapos sa akin. Ngunit lalong humigpit ang kanyang pagyakap. Umiiyak ako.
Ngumiti siya at pinahid ang aking mga luha. Hinimas ang aking ulo. Unti-unting lumuwag ang aking paghinga. Nararamdaman ko ang kanyang pagmamahal nang tumingin ako sa kanya. Muli niya akong niyapos.
"Dalawin mo ako palagi, ha?"Hindi ako kumibo. Tinitigan ko siya. Ang kanyang mga mata, ang ilong, ang labi – lahat parang nakita ko na. Saan? Alam ko na, sa salamin. Talagang siya ang nakita ko sa salamin na nakasabit sa dingding ng aming bahay.Napatingin ako sa dalampasigan nang marinig ko ang hiyawan. Nagdatingan na pala ang mga bangka at nag-uunahan ang mga mamimili ng isda. Nagmadali akong tumakbo upang salubungin ang Tatay. Malayo pa ako ng makita ko siyang nakatayo sa may dinaungan ng kanyang bangka. Natanawan niya ako. Masama ang titig niya sa akin. Galit. Kinabahan ako."Lapit rito, Celso!"
Malakas ang sigaw ni Tatay. Nanginginig akong lumapit. At bigla akong sinampal.
"Di ko gusto ang batang matigas ang ulo! Di lang sampal ang matitikman mo kapag umulit ka pa. Hala, kunin mo ang mga isda at sumunod ka kaagad sa akin."
Habang naglalakad ay sinalat ko ang pisnging nakatikim ng sampal. Talagang mahirap intindihin si Tatay. Wala namang dahilan upang iwasan ko ang taong nasa bahay-pawid. Di naman dapat katakutan ang kanyang mukha at boses. Bakit kaya hinihigpitan ako ni Tatay?Matapos akong mag-almusal, nandoon na naman si Tatay sa sampayan ng lambat. Nakatabako at nagtatagpi ng punit na bahagi ng lambat. Alam kong aabutin siya ng tanghali bago matapos ang kanyang gawain. Matapos makapananghalian siya’y matutulog. Pagkagising maghahapunan. At di pa man ganap ang gabi balik na naman sa dagat. Iyan ang buhay ni Tatay. At iyan ang bahagi ng aking buhay.


Sa aking kinauupuan sa may bintana nakikita ko sa Nanay na nakaupo sa may hagdanan. Tahimik at nakatingin na naman sa sampayan ng lambat. Luhaan na naman ang kanyang mga mata. At naalala ko ang pangyayari noong itinapon ni Nanay. Lahat may itinatagong kahulugan. At naalala ko ang nangyari kanina sa dalampasigan. Naalala ko iyong tao.
Lumapit ako sa salamin sa dingding. Pinagmasdan ko ang aking sarili. Nakita ko sa aking isipan ang mukha ng tao. Unti-unting lumiwanag ang aking kamalayan. Biglang kumulo ang aking dugo habang iniisip ang nakasampay na lambat. Nagdilim ang aking paningin. Nadama kong inihahanap ko ang katarungan ang aking kalagayan.Nagpunta ako sa kusinaan. Hinanap ko ang itak ni Nanay na pangsibak ng kahoy. Bitbit ko ito at pinuntahan ang sampayan ng lambat. Pinagtataga ko ang lambat.
"Huwag, Celso!" saway ni Nanay na nanginginig ang boses. "Huwag!"
Naiiba sa aking pandinig ang pagsigaw ni Nanay. Pati si Tatay ay natigilan at nabigla sa aking ginawa ay hindi ko pinansin. Hinalibas ko ng itak ang lambat at saka lang ako tumigil nang ito’y magkagutay-gutay na at nagkalat sa aking paanan.
"Celso!"Nag-aapoy ang mga mata ni Tatay na humarap sa akin. At sa unang pagkakataon ay hindi ko inalis ang aking tingin sa kanya. Nilabanan ko siya ng titigan. Di ako nagagalit kundi humihingi lamang ng pang-unawa. Ngunit bigla akong napatimbuwang nang matamaan ng malakas na suntok at napahiga sa pira-pirasong wasak na lambat.
Nahihilo ako, parang ibig himatayin. Umiikot ang aking paningin. Parang may nakita akong anino – si Tatay na sumusurot kay Nanay.


"Ngunit, Tomas," nagmamakaawa si Nanay. "Wala siyang kasalanan. Maawa ka sa kaniya."
"Pumanhik ka, Isidra!" singhal ni Tatay. "Pumanhik ka na habang ako’y nakapagpipigil pa."
Dahan-dahan akong bumangon at sumuray-suray na lumapit kay Tatay. Ngunit isang tadyak ang sumalubong sa akin. Napatihaya ako ngunit tinangka kong makatayo. Mabigat ang pakiramdam ko sa aking katawan at ako’y gumagapang. Ngunit sinabunutan ako ni Tatay at iningudngod sa lupa ang aking mukha. Humihingal ako ngunit di ko makuhang umiyak. Nasasalat ko ang magkahalong dugo at pawis sa aking pisngi.
Di ko pansin ang mga gasgas sa dalawang siko. Sa labis na panghihina’y umusad ako nang umusad. Hanggang sa nangangatog kong mga bisig ay yumapos sa mga binti ni Tatay. Naramdaman ko ang panlalamig ng katawan at ako ay napahandusay sa kanyang paanan.
Hindi ko na alam kung gaano katagal ang pagkawala ng aking malay. Naramdaman ko na lamang may maiinit na mga bisig na yumayakap sa akin. Kinusot ko ang aking mga mata. Sumalubong sa aking paningin ang maamong mukha ni Tatay. Pagsisisi. Pag-unawa. Lahat ay kasalungat sa dati niyang gawa. Lalong humigpit ang kanyang pagyakap at kinabig ang aking mukha sa kanyang dibdib sa tapat ng kanyang puso. Matagal.__________---------Misteryosong Lambat---------________


gusto nyo bang malaman ang role ng lambat sa kwento? KAsi hndi direktang sinabi o nabanggit ang dahilan kung bakit galit sa lambat ang ama ni celso... Ayon sa aking guro sa filipino na si Robert H. Perez at sa aking pag aanalisa , sa lambat nabuo si Celso, sa lambat nagkamali si Isidra na akala nya ang katabi nya ay si Tomas ang katabi nya s alambat yun pala ay yung lalaki sa may bahay pawid ang katabi nya, nakuha nyo ba?? ha?

eto pa, sa palagay nyo bakit ayaw ipagalaw ni tomas ang lambat? Eto ha para sakin lang cguro kasi, ayaw nyang mag move on, ayaw nyang patawarin si Isidra, parang ipinamumuka nya kay isidra yung pagkakamali nya nung gabing yuon, hahah/..

ok na? ahha.. comment nalang kau...

331 comments:

 1. hi maganda ang kwentong nabasa ko ito ay sinasalamin ng pagmamahal ng tatay sa kanyang anak sana madami pa ang makabasa nito .,

  ReplyDelete
 2. maganda ang kwento misteryoso

  ReplyDelete
 3. tnx 4 chubanez and eklabu eklabu wit lhat

  ReplyDelete
 4. hi, gnda po ng kwento,,,

  ReplyDelete
 5. anu kaya ang kaugnayan nung lambat s apagkakamali ni isidra....parang mababaw kc kung ang dahilan lng ay sa kabuhayan nila d b?

  ReplyDelete
 6. weh.. grabe ampon lang pla si celso wawa.. amannatouch ako panu kc hndi ko naitindahn nung binabasa ko a libro ... pea ngaun alam kona tnx's sa ngsulat ready na tuloy ao sa report ko gud luck sa akin..

  ReplyDelete
 7. ♥♥leny and jeng♥♥June 18, 2009 at 5:02 AM

  mabuang jud meh sa kwnto
  daghan keu sya ug idiomatic xpression!!
  wla nlang jud gi-direct!!
  mka nose bleed sya huh!!

  ReplyDelete
 8. hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!

  ReplyDelete
 9. hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!hai naku manipestasyon ng kwento ang kailangan q..!!!!!

  ReplyDelete
 10. andrea lyn ponceJune 27, 2009 at 7:03 PM

  Hzt... kawawa ang aMa sa BAhay pawid..!!!
  wala aqng mahanap nah kasaGutan sa ass q... ammmfffff.....

  ReplyDelete
 11. mganda ang kwento ngamit nya ang mga elemento ng kwento sa kakaibang paraan, malallim ang mga simbolong ginamit at ang mga pangyayari ay di tahasang binabanggit, naguguluhan pa rin ako s a kahalagahan ng lambat sa kwento, kpag ntuklasan ko na ay ibabahagi ko ito sa inyo,. salamat sa gumawa nito.

  ReplyDelete
 12. maganda pero ang gust kong malaman ung ibig niyang sabihin! ano ba un??!!??

  ReplyDelete
 13. ano ba ang misteryong nababalot sa salamin atlambat???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  ReplyDelete
 14. d q mlman ano nga vah tlga ang nsa lambat???!!!!

  ReplyDelete
 15. Thank u sa info

  ReplyDelete
 16. i like this story...
  hahaha..
  ankulet eh..
  kala ko nmn bkit gnun nlng ung glit
  ni mang tomas nung ihagis ni aling isidra ung lambat...
  ganun pla,un lng pla un...haha:)
  nice one
  aling isidra!!hahah lolx

  ReplyDelete
 17. Thanks salamat dito nagamit ko siya as a project salamat>>>Hahaha. Ganda ng kwento medyo senti pero ayos. More stories pa sana ung realismo.

  ReplyDelete
 18. sabi sa amin ng guro ko sa filipino, ang lambat daw ay simbolo ng pagtataksil ni Isidra kay Tomas, Dahil raw sa maling akala ni Isidra, nabuo si Celso. hahaha . .

  ReplyDelete
 19. hindi po ba ung lambat eh ginagamit sa pangingisda?

  ReplyDelete
 20. hi..
  ang ganda ng kwnto kaso lang ang haba...pero sulit naman kasi marami kang makukuhang bagay na kahit anong galit ang mararamdaman ng isang ama sa anak nya(kasi hnde nya tunay na anak si celso)pagdating ng tamang oras ay magagawa mo ring magpatawad. such a nice story poh talaga pero sa book namin naging summary nah.

  ReplyDelete
 21. lagyan nyo nmn po ng mga tanong

  ReplyDelete
 22. Hi I'm Sheila Pepito.

  I could be a help. :)

  ReplyDelete
 23. sa libro namin ito ay TEORYANG HUMANISMO.... di iniimply ung direct point ng kwento... parang may clue pero maraming pwedeng maging sagot... teoryang humanismo ay maraming pwedeng maging sagot... malaya ung reader na magbigay kung ano man ang unang pumasok sa isip nya... dahil dito parang nabigyan ng pagkakataon na magalang ang ibat ibang opinyon ng iba dahil di lahat ng tao parepareho ng opinyon. kaya maraming pwedeng mangyari... hindi lng isa ang sagot pwedeng marami dahil pinagbibigyan nito ang lahat ng opinyon ng tao.

  ReplyDelete
 24. maraming salamat po sa kwento n to. sa una, akala ko mababaw lang n kwento. kumbaga, kwentong gawa gawa lamang ng isang elementarya. ngunit, pagnabasa mo na ang buong kwento, hindi lang nakakawili, napapaisip ka pa. halimbawa na lang, "ano ba ang kaugnayan sa buhay ng bawat character ang lambat?" at yun n nga pala iyon....

  ReplyDelete
 25. nice story. ito ung napili ko for my project. :)

  ReplyDelete
 26. yah nice talaga ung story nd i2 kc ung kwento ko sa projct ko eh...thanks 4 explaning kng anung meron dun sa net...

  ReplyDelete
 27. sa lambat sila gumawa ng milagro c isidra kasama ung taong nakatira sa bahay pawid hahah!

  ReplyDelete
 28. sa lambat lng ang naging sanhi at bunga ng pagkaunawa ni celso.....

  ReplyDelete
 29. sa kwentong ito na ang mga problema ng isang tao o pamilya ay nakikita rin minsan sa mga bagay bagay tulad na lamang ng lambat

  ReplyDelete
 30. bakit nga pala paalam sa pagkabata? ang pamagat nito ?

  ReplyDelete
 31. tnx tLga dito .. ! terror kce teacher nmin sa filipino .. tnx tlga !

  ReplyDelete
 32. salamat po. haha.
  malaking tulong ang blog nito sa akin kasi wala pa akong aklat sa filipino. :))
  God bless po.

  ReplyDelete
 33. may teoryang po ba iyan??
  pwede ko po bang malaman


  maraming salamat po!

  ReplyDelete
 34. Ang ganda ng kwento...

  Salamat po ngaun naintindiahn ko na ng maaus...

  ReplyDelete
 35. uber nman !well.. nakakatuwa ung kwento kc nakakgawa cla ng akda na siguradong pg-iisipan ng determinadong estudyanteng gusto malaman ang misteryo ng lambat ! haha !!! an saya challenging !

  ReplyDelete
 36. thnx sa mga comment. .atleast nakita ko sa mga sagot nyu na kapareha dn pala ng mga sagot ko, so malakas na loob ko na bigyang sagot ang mga katanungang ibibigay sa amin ng aming guro. . thnx

  ReplyDelete
 37. wow .. ganda ng kwnto ..
  thank you poh sa hint bout dun s lambat .. at kung bkit ayaw ipagalaw sa knaya ..
  thanks poh ..

  may isasagot na aco bukas sa filipino nmin .. :)
  thanks a lot ..

  ReplyDelete
 38. tnx.,gUYs hirap na hirap akong maghanap ng sagot para sa assignments ko! pero nkita ko na laht ng sagot dito sa page na to!
  GODBless

  ReplyDelete
 39. ahm! khaezer31.?

  tanong ko lng pAREHO LAng ba yung panamilit sa kabantanon at paalam sa pagkabata? tnxx

  ReplyDelete
 40. .nice thank's nakatulong sa assignment koh :)

  ReplyDelete
 41. senti moment an lolo ko.. ahahaa'


  taray!

  ReplyDelete
 42. merong mga maling words na nagamit pero ok lang naman yun. lahat naman nagkakamali. maganda yung story hindi nakakapagpahikab actually assignment din namin to kaya makailang ulit kong binasa. hehe, ang galing mo kuya alvx, astig din ng surname mo!:)

  -Imperial_15

  ReplyDelete
 43. maganda naman ung kwento d nakakaboring hehe!!!!!!!!!! jowk lng haha...................................................................c",? c:

  ReplyDelete
 44. daming bugbog nun ahh ..
  pero nag bago prin si tatay ..
  inxpyrinq xtory ..

  ReplyDelete
 45. huh.. gnun pla ok..
  so bkt??? sia niyakap ni tjomas sa huli

  ReplyDelete
 46. ano po ba ang kaugnayan ng kwentong ito sa teoryang humanismo ?

  ReplyDelete
 47. dahil ung kwento n to ..ay ixang hlimbwa ng kwentong my teoryang HUMANISMO ..ok??

  ReplyDelete
 48. pwede mlman yung aral dyan pls...........

  ReplyDelete
 49. ganda tlagah....

  ReplyDelete
 50. anu nmn po ung simbolo ng salamin sknya?

  ReplyDelete
 51. thanks!!
  my birds eye-view nku tungkol dito_!!

  ReplyDelete
 52. Nakaka tuwa ang kwentong ito para saakin... kasi nagbago na ung tatay nila... biruin nyo un,,, kahit alam nyang hindi sya ang ama ng kanyang kasintahan napag aral pa si celso hanggan 4th yr kolehiyo...

  ReplyDelete
 53. anu ba kayo,,kaya title ng kwento ay paalam sa pagkabata ay dahil ang lambat ay pwede ring magsimbolo sa pagkabata ng isang tao.Nuong bata tayo,wala tayong kalayaan gawin lahat dahil lahat ng desisyon ay sa magulang dapat mangyari.

  Nung tinapon ni Isidra ung lambat,nais niyang bigyan na ng kalayaan si Isidra.Gusto niya itong lumaki bilang isang binata.Ngunit ang tatay niya ay ayaw siyang bigyan ng kalayaan

  Ang binata na nagigitara ay ang sumisimbolo sa barkada.Ayaw siyang payagan ng tatay niya na pumunta sa bahay pawid dahil maaring makakuha siya ng masamang impluwensiya

  Ang salamin ay sumuisilmbolo sa ibat-ibang mukha ng pagbabago.Maaring sa pisikal o kaya sa mental.

  Nuong sinira ni Celso ung lambat,,nagpapahulugan yun na gusto na niyang maging malaya.Gusto niyang mamuhay bilang isang binata na may kalayaan at sariling pagpapasya.

  Nagalit ung tatay niya,humingi siya ng pang-unawa.Ngunit ang tatay niya ay hindi maintindaihan ito ng una.Pero napagtanto niya sa huli ang karapatan ni celso na lumaki at lumaya dahil hindi habangbuhay tayong magiging bata.

  gets niyo?

  ReplyDelete
 54. -an cute :))
  dme qu natutunan ah .. thanx

  ReplyDelete
 55. PAANO IPINAKITA NI CELSO AT NG KANYANG AMA NA SILA AY NILIKHANG BILANG RASYONAL AT BATID ANG KATOTOHANAN AT KABUTIHAN????
  pasagot nmn ohh....
  ASAP..

  ReplyDelete
 56. ano aNG RELASyon ni tomas at isidra sa ama ni celso!?

  ReplyDelete
 57. ang lambat ay pag aari ng tao sa bahay pawid siya ang ama ni celso

  ReplyDelete
 58. ang ama ni celso ay dating manliligaw ni isidra. ginaya niya ang kilos ni tomas kaya sila nagka anak huli na ng nalaman ni isidra na ang kasiping niya ay ibang lalaki

  ReplyDelete
 59. whoa? ito na ba yong full story nitong kwentong to? no cut? nor kulang?

  ReplyDelete
 60. hahha ang saya ko

  ReplyDelete
 61. karlo''james reid-kimbum''zamorasJune 28, 2010 at 3:10 AM

  maganda ang istorya,pero ano ang koneksyon ng lambat at ano ang nais ipahiwatig nito???

  ReplyDelete
 62. paano ipinakilala si celso ng pangyayar at may-akda?

  ReplyDelete
 63. plz add me on facebook....
  aiya_lyn252y.c
  nakkabitin ang kwento...
  i like it!


  weeeeeeeeeEEhhhhhhhhh;)

  ReplyDelete
 64. aiya_lyn25@y.c

  plLzzZZz adD NYo pO akO Xa facebook or f's... tHEncHOOOuw po3whhhh!


  AILYN JANE S. LUMOMBANG

  4 SHORT CUTE AIYA!  WEEEEEeeeeeeeeeHHHhhhhhhhh;))

  hahhaahahah ;D

  ReplyDelete
 65. CHARRRNEZZZZZZZZZ........

  WAHHHH MA,,,,,,,,
  NINDUTA OIIIIIIII.......

  MAY ANN G. CATUBIG
  dI mAG paPalopig..........
  uber.,...

  ReplyDelete
 66. tnx may answer na kmi sa assignment sa fil....hahaha

  ReplyDelete
 67. grabeh..ang gnda ng st0ry...parang nagmula sa telebisy0n..pwede pang telebabad per0 inspirational xa kc pnpakta d2 na kh8 hndi kadugo pero ang pagiging isang ama ay di makakaila okz lng....soya maxad0h..

  -jecarl
  add nio q fb:
  jecarl_carlby@y.c.

  c:

  ReplyDelete
 68. adik bawal magbintang kung walang patunay pinagbibintangan niyo naman si isidra ehh hehehhehee

  ReplyDelete
 69. NC.. THNX 4 DIS.. :)


  ~> RheiN

  ReplyDelete
 70. .. ung lalaki sa bahay pawid ay ang totoong kambal ni Tomas , oo! kambal sila. kaya ang akala ni isidra nung gabing may nangyari sa knila ay si tomas pero yun yung lalaki sa bahay pawid.

  ReplyDelete
 71. hi naku wala ba buod ang kwentong ito.......!

  ReplyDelete
 72. This Story Of Nazareno D. Bas Is Very Beautiful I Like It Very Much

  ReplyDelete
 73. oo nga parang ganun din ung nasa isip ko ,,, madali namang \makuha ung meaning nung mga yun kung iaanalisa natin ng maayos yung kwento,,, ang kaso marami talagang naguluhan dahil kung hindi mo babasahin ng mahigit sa isang basa lang hindi mo cia masyadong maiintindihan lalo na yung part na nagpapaliwanag yung nanay ni celso kay tomas

  ReplyDelete
 74. kakaiyak nman ung story nlang family
  ngustuhan q tlaga ung kwento sna
  ganun dn ang fam.q na sana maintndhan
  dn nla ung gus2 kong mangyari...
  sa buhay koh.........
  un lng add nio na dn aq sa fb
  zuprocx10@yahoo.com
  tnx 4 adding....

  ReplyDelete
 75. napakamisteryoso ng kuwento!!
  ang hirap intindihin.,
  dapat ilang beses mo pang basahin para maintindihan mo..


  gets ko na talaga!
  thank you!

  ReplyDelete
 76. wala bang buod??
  ahhaa!!

  ReplyDelete
 77. ayossssss.......

  ReplyDelete
 78. mas lalo nting maintndhan kng mag aanalyze tyo ng mabuti

  ReplyDelete
 79. over over :))

  galengg :)) hirap intindihen pero na gets ko .

  akocirm@yahoo.com :)

  ReplyDelete
 80. anu po ba ang papel na lambat sa kwento???

  ReplyDelete
 81. MAGANDA PO UNG KWENTO.....THANKS PO SA STORY!!MAY SAGOT NA KO SA ASSIGNMENT KO......:)

  ReplyDelete
 82. ,"Cnu ang lalaki sa bahay-pawid?..anu ang kaugnayan niya kay Celso?.."
  Bkt pinamagatang "PAALAM SA PAGKABATA?"
  ..........
  bkt nmn d alam ni isidra n ung lalaki pla sa bahay pawid ung nksama nya?...d p b nya nkikita si tomas in person?

  ReplyDelete
 83. Kanina lang ito binasa ng gru namin sa amin.
  ang ganda ng kwento..
  kambal ba ang asawa ni isidra at ung lalaking tumutugtog?
  ama sya ni celso?

  fr.jusonfloramay

  ReplyDelete
 84. ...GANDA po ng story n to ..

  nakatulong ito ng sobrang laki sa assign ko ...

  tnx po ,,,

  add nyo po ako sa fb ,,,
  heheh ...

  mvp_ledy016@yahoo.com
  tnx again ...

  ReplyDelete
 85. ... ang laki talaga ng naitulong nito sa amin ng mga clasmate ko ..

  tnx po ...

  add nyo din po ako sa fb ...
  anielle_019@yahoo.com

  tnx po ..

  ReplyDelete
 86. nice nice nice.. ang ganda ng kwento.. ngayon ko lng naintindihan kasi ang haba sa libro namin.. katulad na katulad nyan ang nasa libro namin ~~Jason Ruferos IV-Roxas 2010-2011

  ReplyDelete
 87. anong simbolo ng lambat at salamin? ano ang ibig ipahiwatig ng mga bagay na ito?
  kelangan ko lang talaga para sa aking assignments

  ReplyDelete
 88. maraming thank you po sa sumulat ng sagot sa mga katanungan ko tungkol sa story.

  marami po akong natutunan sa inyo..!!

  pki add nlng po sa fb account ko: miichepink_avril@yahoo.com

  ReplyDelete
 89. konbanwa

  >>hayaan n'yo po, eto po isasagot ko sa assgn. ko!!
  domo arigatoo gozaimasu
  sayoonara

  plx. add me in fb. miichepink_avril@yahoo.com or name ko nalang po MICHELLE CULLAMAT

  ReplyDelete
 90. matan0ng k0 lng p0h,, ano po ba ung ''BAHAY PAWID''? batay po sa story.. .

  ReplyDelete
 91. its too hard for i can't understand my Filipino teacher hayssstt!!!!!

  ReplyDelete
 92. ang ganda ng kwento!!!

  ReplyDelete
 93. teoryang kaugnay dito : teoryang humanismo - tungkol sa tao . ang buong kwento ay umiikot sa buhay ng tao .

  kaugnayan ng lambat sa kanila - sa lambat nangyari ang isang malaking pagkakamaling nagawa ni isidra . ito ay dahil , hindi niya alam na ang kasiping pala niya ay ang lalaki sa bahay pawid na dati niyang manliligaw sa pagakalang ito ay si tomas . dahil na rin parehong preho ng kilos si tomas at ang lalaki sa bahay pawid.

  bakit niyakap ng lalaki sa bahay pawid si celso ? ito ay dahil anak niya ito . si celso ang bunga ng pagsisiping nila ni isidra .

  kaugnayan ng salamin - nang tumingin si celso sa salamin . napagtanto niyang MUKHA niya anq sinasabing niyang KAMUKHA nung lalaki sa bahay pawid . at nagi8ng dahilan para maliwanagan siya sa lahat , kamukha niya kasi tatay nga niya .


  hope makahelp to :P hehe

  ReplyDelete
 94. mgnda po pero sana magkaroon n ng sagot ung mga tnung... for example ano nga ba ang dhilan ng pgkglit ni thomas kay isidra? thanks mgnda!!! _einjel_

  ReplyDelete
 95. hayyyyy
  sobrang haba nman pro ang gnda ng story
  slmat.,...

  ReplyDelete
 96. may katulad na kuwento po ba ito???

  ReplyDelete
 97. low pfoeh mamatz poh sxa mga ampormasyon na nakuha koh d2....dahil d2 mayami akong nalaman...
  mayami akong nasagutan na mga katanungan dahil d2...keya mayaming ty poh talaga sa inio...
  ngaun makakasagot ako sa mga katanungan ng aking guro kapag ako ay nagtaas ng kamay...
  ty poh talaga sa inio....  add nio me fb.
  lorena_maneclang@yahoo.com

  ReplyDelete
 98. salamat d2 dahil naunawaan ko ang kwentong "paalam sa pagkabata"....
  ty poh talaga sa inio...
  ♥♥♥

  ReplyDelete
 99. dahil d2 naLaman koh na iba pala ang tatay ni celso kaya pala masama lagi ang loob ni tomas kay celso dahil hindi nya pala 2 2nai na anak....dahil d2 naunawaan koh na ang kalagayan ni celso sa kwen2...

  ♥♥♥ang magandang asal na nakuha d2♥♥♥
  kahit hindi mo 2nai na anak ang anak ng iyong asawa dapat padain itong mahalin dahil walang kasalanan ang bata...
  huwag pagbuhatan ng kamay ang anak ng iyong asawa kahit hindi mo i2 2nai na anak...
  matuto tayong magpatawad sa mag nagawang kasalanan sayo dahil hindi aman i2 sinasadya isa i2ng malaking pagkakamali...

  eun lang....
  ty

  created by...lorena maneclang

  ReplyDelete
 100. .'.tama ka !.kaya ayaw paalis ni mang ceLso yung Lambat kasi gustO niyang ipamukha kay aLing isidra yung pagkakamaLing ginawa niya !.dahiL nung gabi nun yung LaLaki sa bahay pawid ay pumunta sa bahay niLa aLing isidra dahiL waLa pa nun si mang ceLso at sinampay nung LaLaki sa bahay pawid yung Lambat nya at akaLa ni aLing isidra si mang ceLso yun dahiL parehas siLa ng amoy ni mang ceLso hindi napansin ni aLing isidra nun kasi madiLim ang paLigid !.sa kabuuan si CeLso ay anak ng LaLaki sa bahay pawid na dating manLiLigaw ni aLing isidra kaya ayaw ni mang ceLso na pumunta si ceLso dun sa bahay pawid dahiL magkikita siLa ng tunay nyang ama !.

  ReplyDelete
 101. napaka gandang tula isang humanismo.
  pina iral ng akda ang pag mamahal ay lumalubas kahit hindi mo ka dugo.

  ReplyDelete
 102. NAPAKAGANDANG KWENTO!!
  hahaha.. dalawang beses ko binasa to kasi di ko pa talaga makuha ang ibig sabhin.. pro nung pagkapangalawa na naintindihan ko na talaga.. buti nlng may libro kame nito.. hehehehe..

  ---LAMBAT- dito naganap ang maling pag-aakala na nagawa ni Isidra.. Inakala niya kasi na si Tomas yung nagsasabit ng lambat nung gabing iyon.. yun pala ay ang dati niyang manliligaw na nakatira sa bahay pawid.. halos kapareho kasi ng taong yun ang mukha, galaw, tangkad at amoy ni tomas.. doon sa gabing iyon nalikha si Celso..

  ---SALAMIN- nung nakita ni Celso ung tao sa bahay pawid ay nagtaka siya kasi nakita na niya daw ito dati pa.. at naisip niya agad na sa salamin..kapareho ng hugis ng mukha ang tao sa bahay pawid at si Celso kasi ang totoo siya ang ama ni Celso..

  Sa madaling salita... si Celso ay hindi tunay na anak ni Tomas .. ito ay anak ng tao dun sa bahay pawid na siyang dating manliligaw ni Isidra... Anak ni Isidra at yung tao sa bahay pawid si Celso..

  WHAT A MYSTERIOUS STORY.. :D

  ReplyDelete
 103. tanung po.. sa lambat nila ginawa si celso???

  ReplyDelete
 104. nc !!dhil d2 muntik kme bumagsak sa Filipino !! :P

  ReplyDelete
 105. tnx nkatolong ng marami mga info ninyo sa projek q hahaha tnx ulit

  ReplyDelete
 106. tnx..buti nkita ku 2ng akda n2..assignment ku kc 2 eh..ganda...

  ReplyDelete
 107. ayyy ang ghanda poew ng kwento alam ko na poew ung sagot sa assignment kho!

  ReplyDelete
 108. hehe .. assignment namin to .. ganda nga ng
  kwento :)

  add nyu ko tsa fb
  jessicamariegalvan@yahoo.com
  esikamariegalvan@yahoo.com TENKS :)

  ReplyDelete
 109. nice story :)) kabit si tomas hahaha !! di sia naka isa kay isidra ee ung bata ung pinagdiskitahan hahaah XD

  ReplyDelete
 110. tnx.... nkatulong saken today!!!

  ReplyDelete
 111. teka... sa assgnmnt ko.. my krugtong na kailangan hanapin sa genesis ang naging mahalagang gawain ng tao.... so ano connction?

  ReplyDelete
 112. maganda ang kuwento

  ReplyDelete
 113. haixt tnx sa misteryo ng lambat!!
  nagawa ko na assignment ko!!

  ^_^

  ReplyDelete
 114. Anonymous said...
  assign ko rin tapos na ^^

  ReplyDelete
 115. Sana lng wag mangyari sa akin yan. A nice Sentimental Story ^_^ > T_T

  ReplyDelete
 116. naglibog jud ko.!!

  ReplyDelete
 117. assignment q toh .. ano ung sinisimbolo ng lambat?? hayyy ! naguluhan aq dto.

  ReplyDelete
 118. very interesting story.. filipino poet is the best!!

  ReplyDelete
 119. ahhhhhh!!!wooow nman ung story hmmmm...grabe nramdman ko tlga kc ako...medyo nkakarelate grabe kh8 tlga hnd mo tunay na mgulang noh??...minsan tlga hnd dugo ang kailngan pairalin ...mas mtimbang parin yung mga taong minhal ka at ng'mahal sau:)..nice thank you s story...

  ReplyDelete
 120. .nica dami ko na nalaman dati naguguluahan ako hh..

  ReplyDelete
 121. bakit po "Paalam sa Pagkabata" ang title?

  ReplyDelete
 122. ahH...uin pLa uin....get it!!

  ReplyDelete
 123. thanks ., ganda ng kwento.. ^_^ tulong din to sa akin para mabasa ulit.. kulang na kc libro sa public school.. haha

  ReplyDelete
 124. ganda ng kwento

  ReplyDelete
 125. medyo hindi ko maintindahan ang kwento pero ang ganda ah !!!...

  ReplyDelete
 126. hahay ano ba tlaga ang misteryo na nka paluob sa lambat!!!!!!!

  ReplyDelete
 127. tnx po sa lahat lahat nasagot ko na rin po ang aking homework THANKS A LOT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 128. bkt po ba tweOryang humanismO ang pAAlam sa pagkabata????? pki saGot nman po... nEEd q lng PO..

  ReplyDelete
 129. anu.ano po ba ang mga simbolo na ginamit sa kwentong ito?....

  ReplyDelete
 130. ..haizt thanks poh ngawa qoh na rin ang assignment qohh !!!!!
  ..anoh poh pala ang nging hudyat na nagpaalam na si Celso sa kanyng pagkabata?

  ReplyDelete
 131. puntil_alleyson07@yahoo.com

  ReplyDelete
 132. hindi kasalanan ni isidra ang ng yri dahil lagi namang wala si thomas sa bahay nila kya dahil ata sa lagi itong hinahanap n isidra ay napagkamalan nia ang lalaking bahay sa pawid na kanyang asawa dahil parehas lang ang nakikita ni isidra doon sa dalawa..hehehe...

  ReplyDelete
 133. tnx sza sumulat en sza mqa nakcomment nq infos .. lakinq tulonq nito szakin pwa lalo co mqets eun story ..

  thnx ulit..
  bLesZ GoD ^^

  ReplyDelete
 134. paalam sa pagkabata diba ang title?
  sana misteryong lambat nlang! haha
  ang ganda ng kwento, damang dama ko ang emosyon ng bawat tauhan sa kwento! sinabayan q pa ng pagkinig sa classical music,, napaka gandang obra :">

  ReplyDelete
 135. ganda ng content..... ala me masabi

  ReplyDelete
 136. its very untold story by nazareno..... lahat tau i know dumaan dyan

  ReplyDelete
 137. kya po paalam sa pagkabata ang title...kc c celso ay sa murang edad nya prang ngmatured na sya nag paalam na sya sa pagkabata dhil sa ngya2ri sa knyang pamilya at sa misteryo ng lambat na my kaugnay sa knyang pagkatao...matured na yung isip nya pra na syang ndi bata......

  ReplyDelete
 138. ang mga simbolong ginamit:
  lambat,salamin,dalampasigan,bahay pawid

  ReplyDelete
 139. PLEASE ANSWER LNG PO.. ANO ANG KWENTONG NAKAPALOOB SA LAMBAT..?

  ReplyDelete
 140. anu ang teoryang ginmit

  ReplyDelete
 141. ano po ung kgalingan ng bawat tauhan sa kwen2?

  ReplyDelete
 142. =anu po bah ang ibigsabhin ng sinalt,hinalibas,napatimbuwang,pumanhik,sumuray-suray, kinusot,nauliigan at BAHAY PAWID????pllzzzzz..need ko lng kc tlga now...

  ReplyDelete
 143. anu ung ibigsabihin ng bahy pawid.sinalat,naulinigan,hinalibas,napatimbuwang,pumanhik,kinusot,sumuray-suray...plzzzzz..

  ReplyDelete
 144. haixt sana makatulong sa performance ko ito sa monday salamat sa gumawa ng blog na to dame ko for sure masasagot
  and parang ako lng ang bida masyadong maagang nawala sa pagkabata haha
  parehas kame takte related
  ansaklap !!!1

  ReplyDelete
 145. mamats !! naintindihan ko rin ang kuwento :)

  ReplyDelete
 146. anu bang kanta ang related dito??,,diba yung lambat ay nagpapakita ng masalimoot na kahapon ..my masamang ala.ala sa part ni thomas..

  ReplyDelete
 147. ........................................................................................................................................................................................................................HAY!!!!!

  ReplyDelete
 148. ....................ADD NYO NAMAN PO AKO SA F.B......................................................................sadakoairasol@yahoo.com.........................................................................tnx!!! ......................................po ...........................!!!!

  ReplyDelete
 149. wow!gnda ng kwen2.na-touch aq z bndang huli.

  ReplyDelete
 150. ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.... livetofly_redhot07@ymail.com

  ReplyDelete
 151. bakit hindi agad sinbi ni aling isidra o ni mang tomas kay celso ni hibndi nia tunay na ama is mang tomas?
  bakit baog ba si mang tomas para hindi sila makbuo?

  ReplyDelete
 152. ang ganda ng kwento kaxe para malman ng ibang magulang na hindi tama ang magtago sa kanilang anak ang katotohanan,dahil gagawa ng paraan ang mga anak para malaman kung ano ba ang katotohanan.


  ang magandang part sa kwento ay ung unting unti nlalaman ni celso ang totoo,na kung sino ung tunay nianhg ama.

  ReplyDelete
 153. anu bang kanta ang related dito ??plss ..asap..

  ReplyDelete
 154. hai.........wow ang ganda naman ng kwento sana marame pang maKABASA nito......... enfernes kawawa naman c celso na tao lang sya dhil sa isang pagkakamali ng gabing yun pero sana naintindhan yun n maNG tomas kung mahal nya talaga c aling isidra........... hAy tnz sa nag sulAt mai maisasagot narin ako sa assignment ko bukas at maisasagot sa exam..........sana gumaawa pa kayo ng mga magagandang kwento.........

  ReplyDelete
 155. thank'z hehehe makakagawa na q ng assignment ko para bukas hehehe .. iba talaga ang nagagawa ng pag ibig ^^

  ReplyDelete
 156. hai!!! gusto nyo bang malaman kung nao ang kinalaman ng lambat sa kwento??? galit na galit ang kanyang tatay sa lambat dahil dito kasi nabuo si celso, dito rin nagkamali si isidra. akala kasi ni isidra na ang kanyang katabi ay c tomas pero yun palang nsa bahay pawid ang kan yang katabi... ge t nyo nah???

  ako pala c jc 4 short.. paki add lang sa fb ko...cyril_lastimosa88@yahoo.com
  eto pa.. bakit ayaw ni tomas ipagalaw yung lambat??? kasi ayaw ni tomas na mag move on , at hindi nya gustong patawarin c isidra, at ipina mumukha nya kay isidra ang kanyang pagkakamali... coomment lang po!!!! tnx!!!!

  ReplyDelete
 157. kaylangan ko po ung sa cebuano mismo ung original na kwento po non. . . plz. . . . . . . . . .

  ReplyDelete
 158. anu ba buod nian??

  ReplyDelete
 159. add niu naman po aq .. NIKKI_ZENTI24@YAHOO.COM , WOW !! ANG GANDA .. DITO KO NAKUHA OL NG KASAGUTAN SA AKING TAKDANG ARALIN SA FILIPINO !! MARAMING SALAMAT PO !!

  ReplyDelete
 160. tnx po s info. now i know the TOPIC about s lambat at kay celso.

  ReplyDelete
 161. Rellama-EspedillaJune 13, 2011 at 3:16 AM

  ang gndah ng story..
  interesting !!!...

  ReplyDelete
 162. SALAMAT SA INYONG LAHAT NASAGOT KO ANG AKING TAKDANG ARALIN!!!!!!
  :)))

  ReplyDelete
 163. salamat sa mga nagblog... solve na ang assignment ko...hehehe

  ReplyDelete
 164. pinadale nyo ang pagsagot ko ng aking asignatura...salamat sa mga nagblog...

  ReplyDelete
 165. bulag ba ung nanay ha? o sadyang eng-eng lng talaga.....

  ReplyDelete
 166. thanks po gnda tlgah ng kwento duon ko nlng ngetz sa huli nung pinaliwanag na ang misteryo ng lambat..salamat po ulet...!!!!

  ReplyDelete
 167. ganda ng kwento.........buti nalang naintindihan koh nah,......

  ReplyDelete
 168. nice nng kwentong ito.. prang NABITIN lng aq dun sa PAHULI..

  - un pla ung ROLE nung LAMBAT.. sabi ko na ehh..
  haha.. ^^

  ReplyDelete
 169. astig naman! yippie!! meron na qng assignment!

  grabe naman si mang tomas. pro di natin masisisi... tao lng siya..ahaha!

  ReplyDelete
 170. add me on FB....MARTILYU GUEVARA......ganda ng kwen2......Lol....

  ReplyDelete
 171. eto msasabi ko hah super ganda ng mga pangyayari bka may n iyak p jan hehehe ayos may takdang aralin nku siguro pag nag tanung si maam bukas marami akung ichichika hehehe sbi ko n iba ama nung bata ehh yn ksi madilim b keya andaming nag kakamali akala nya jowakers nya un pla si kumpare n ang kharap nya hehehe add nyo ko jerhenz_2018@yahoo.com fb at y.m thanks and good bless :)

  ReplyDelete
 172. para s akin nmn, npka gulo ng kwentong eto :)
  hnd kpnpnwala ung cnbeng dhlan ni isidra, imposible nmn n hnd nia klala ung asawa nia. sbhn n ntn n mdilim nga at prehong preho c thomas at ang lalaking nsa pawid, dapat prn e klala n nia asawa nia :)
  gotcha?

  ReplyDelete
 173. nice story.... may maisagot na aq para sa ass. qoh bukas.........tnx sa nagsulat nito......

  ReplyDelete
 174. Sana pakibigay naman po yung detalye sa misteryo ng lamabat!

  ReplyDelete
 175. anu naman po ang simbolismo nung salamin?

  ReplyDelete
 176. Anu-ano po bang kahiwagaan ang unti-unting natuklsan ni celso sa pang-araw-araw na buhay?????

  ReplyDelete
 177. haha .. eh anu ung misteryo ng gitara ?
  sabi ng teacher ko meron din daw un kasama ng salamin at lambat ..

  ReplyDelete
 178. grbe pnatagal pa at pigkadulodupa ung sa lmbat peu exciting

  ReplyDelete
 179. hmmmmmmmm ou nga anu nga misteryo nan gitara ahhahah

  ReplyDelete
 180. sbi ng gur0 k0h...ang lambak daw ang nagpapaalala sa msamang nkaraan ni aling aida at mang tomas..at kya pinagmamaluptan ni mang tomas si cels0 ay dahil hindi sya tunay na anak ni mang t0mas at sya ang bunga ng pagkakamli ni aling aida..ang lalaki sa bahay pawid ang tunay nyang ama.. :)

  ReplyDelete
 181. o0ops...lambat pla..tsaka aling isidra pla name ng m0ther nya.. :D

  ReplyDelete
 182. Pagkatpos kong mbasa and dulo ng kwento:
  Ang misteryosong lambat pla ang nktgong istorya sa akda! NOW I KNOW!-- j

  ReplyDelete
 183. ..gustUng gusto kong tunay ang istorya ni Celso... nabUo sa isang pagkakamali..ouch..

  ReplyDelete
 184. ui thanks sa kwento....bukas pwede na akong mag report kac may natutunan na ako heheheheh peo kinakabahan pa ako heheheh.... kailangan kac eh baka magalit c mam. arcibal hehehehe

  ReplyDelete
 185. para to sa kalayaan national high school heheheheheh

  ReplyDelete
 186. ooii...adviser ko din si mam arcibal i think classmate kita...nagsearch din ako about this...:D..-Mjq

  ReplyDelete
 187. salamat ksi mei sagot na kami sa assign. namin kei mam aguirre . daghang salamat kaayu . SAS singalong

  ReplyDelete
 188. ganito kasi yan eh:
  nagalit si tomas ng malaman ang nagawa ni isidra,at gusto nyang gumanti at isa lang ang alam niyang paraan;
  isinampay niya ang lambat at hindi na ito pinagalaw pa.bakit? para lagi itong makita ni isidra,at pag nakita niya ito,masasariwa sa kanyang alaala ang pananamantala sa kanya nung lalaking makapal ang mukha.yun na rin ang dahilan kung bakit lumuluha si isidra tuwing nakatingin siya sa lambat,naalala niya ang lahat ng nangyari. ako nga pala si YANCY THE GREATEST LIFE FORM.SNA NAKATULONG AKO SA INYO.

  ReplyDelete
 189. anonymous said ...
  thanks sa story makakapag report na kme
  kso mei ilang part na bitin

  SPRCNHS ...

  THANKS ..

  ReplyDelete
 190. haha nung una nalilito ako peo naun alam ku na tnx sa info .. :)

  ReplyDelete
 191. anu po bha ang ibig sabhin ng
  "paalam sa pagkabata"
  dun sa kwento???/
  pki sagot naman po???????!!


  plss!!!!!!!!!!

  need q lng po tlga!!

  ReplyDelete
 192. !!...mganda ang kento !! at marami akong ma pu2lot na aral !! .. Salamat at may kasagutan na rin aq sa Aking Report !!! tnzzzzZZ

  ReplyDelete

Lola: iho, ako ay isinumpa, isa akong prinsesa, ngunit kung ako’y iyong gagahasain. Babalik ako sa maganda kong anyo at tuluyang mapuputol ang sumpa! ..makaraan ang ilang saglit… Lalaki: ayan, tapos na. bakit hindi ka pa nagpapalit ng anyo? Lola: ilang taon ka na iho? Lalaki: 30 na ho. Lola: iyang tanda mong iyan, naniniwala ka pa sa fairytale?