Search for Fillipino Article

Custom Search

Wednesday, February 27, 2008

Karma by Nyreen Mae R. Atienza IV-A

Sa kaibuturan ng aking puso,
May damdaming pilit pinipigilan,
Damdaming kaytagal nang itinatago,
‘Pagkat puso’y takot sa kabiguan.

Araw at buwan ay nagdaan,
Pag-ibig sa iba’y pilit ibinaling,
Kaligayahang tila walang hanggan,
Unti-unting nawalan ng ningning.

Puso’y nasugatan, muling nasaktan,
Sa pag-ibig na ipinagpilitan,
Ako ngayon ay pinarurusahan
‘Pagkat karma ako’y tinamaan.

No comments:

Post a Comment

Lola: iho, ako ay isinumpa, isa akong prinsesa, ngunit kung ako’y iyong gagahasain. Babalik ako sa maganda kong anyo at tuluyang mapuputol ang sumpa! ..makaraan ang ilang saglit… Lalaki: ayan, tapos na. bakit hindi ka pa nagpapalit ng anyo? Lola: ilang taon ka na iho? Lalaki: 30 na ho. Lola: iyang tanda mong iyan, naniniwala ka pa sa fairytale?