Search for Fillipino Article

Custom Search

Sunday, August 26, 2007

Crossroads


Crossroads
Shall I follow the stream
Or cross the sea,
Strive for a dream
Or let life be?

Shall it be neon lights
That spell success,
Or flickering lamplight
For happiness?

Follow the thunder?
Follow the storm?
Follow the whisper
That breeze and leaves form?

Follow my hearthbeat?
Follow my head?
What shall it bring me?Where shall each lead?

3 comments:

Lola: iho, ako ay isinumpa, isa akong prinsesa, ngunit kung ako’y iyong gagahasain. Babalik ako sa maganda kong anyo at tuluyang mapuputol ang sumpa! ..makaraan ang ilang saglit… Lalaki: ayan, tapos na. bakit hindi ka pa nagpapalit ng anyo? Lola: ilang taon ka na iho? Lalaki: 30 na ho. Lola: iyang tanda mong iyan, naniniwala ka pa sa fairytale?