Search for Fillipino Article

Custom Search

Thursday, November 8, 2007

Mga Salawikain

Ang taong nagigipit, sa patalim kumakapit.
A desperate person will grab the sharp blade of a knife.

Ang taong walang kibo, nasa loob ang kulo.
A quiet person has anger boiling inside.

Sa taong walang takot, walang mataas na bakod.
To a person without fear, there is no such thing as a high fence.

Kung ano ang puno, siya ang bunga.
An apple tree will bear apples.

Kung may tinanim, may aanihin.
If you planted something, you'll harvest something.

Aanhin pa ang damo, kung patay na ang kabayo.
What good is the grass if the horse is already dead.


Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan
ay hindi makararating sa paroroonan.
If you don't know how to look back to where you came from,
you will not reach your destination.


Ang hindi magmahal sa kaniyang wika
ay mahigit pa sa hayop at malansang isda.
(José Rizal)
A person who does not love his own language
is worse than beast and foul-smelling fish.

Habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot.
When the blanket is short, learn to curl up under it.


Ang tunay na anyaya, sinasamahan ng hila.
A sincere invitation is accompanied by a pull (of the hand).

No comments:

Post a Comment

Lola: iho, ako ay isinumpa, isa akong prinsesa, ngunit kung ako’y iyong gagahasain. Babalik ako sa maganda kong anyo at tuluyang mapuputol ang sumpa! ..makaraan ang ilang saglit… Lalaki: ayan, tapos na. bakit hindi ka pa nagpapalit ng anyo? Lola: ilang taon ka na iho? Lalaki: 30 na ho. Lola: iyang tanda mong iyan, naniniwala ka pa sa fairytale?