Search for Fillipino Article

Custom Search

Thursday, November 8, 2007

Mga Salawikain

Nasa Diyos ang awa,
nasa tao ang gawa.


Kapag ang tao'y matipid,
maraming maililigpit.


Ano man ang gagawin, makapitong iisipin.


Ang hindi napagod
magtipon, walang
hinayang magtapon.


Madali ang maging tao, mahirap magpakatao.


Ang tunay na anyaya, sinasamahan ng hila.


Ang magalang na sagot ay nakakapawi ng poot.


Ang gawa sa pagkabata, dala
hanggang pagtanda.


Pag di ukol, ay di bubukol.


Kung sino ang masalita
ay siyang kulang sa gawa.


Daig ng maagap ang
taong masipag.


Ako ang nagbayo ako ang nagsaing saka ng maluto'y
iba ang kumain.


Ubus-ubos biyaya, pagkatapos
nakatunganga.

No comments:

Post a Comment

Lola: iho, ako ay isinumpa, isa akong prinsesa, ngunit kung ako’y iyong gagahasain. Babalik ako sa maganda kong anyo at tuluyang mapuputol ang sumpa! ..makaraan ang ilang saglit… Lalaki: ayan, tapos na. bakit hindi ka pa nagpapalit ng anyo? Lola: ilang taon ka na iho? Lalaki: 30 na ho. Lola: iyang tanda mong iyan, naniniwala ka pa sa fairytale?