Search for Fillipino Article

Custom Search

Thursday, November 8, 2007

Folk Song

Leron, Leron, Sinta

Leron, leron, sinta,
Buko ng papaya,
Dala dala'y buslo
Sisidlan ng sinta;
Pagdating sa dulo'y
Nabali ang sanga,
Kapos kapalaran
Humanap ng iba.
MEANING OF THE SONG

The song is sung by a woman whose lover Leron climbed up a papaya tree carrying a basket in which he was going to place the fruit he was planning to pick for her. But when he reached the end of a branch, it broke. The woman then sings, "What bad luck! So I looked for someone else!" (He must have fallen to the ground and died.)VOCABULARY WORDS

sinta = (my) love
buslo = basket
dala = carrying
sisidlan = in which to place
pagdating = upon arriving
sa dulo = at the end
nabali = broke
sanga = branch
kapos kapalaran = lacking in good fortune
humanap = looked for
iba = another


We'll soon have the pronunciation video for the vocabulary words.
Please bookmark us and check back!THE FOLLOWING VERSES ARE NOT AS WELL KNOWN:
(in them, it's a man singing as he woos Neneng)

Halika na Neneng, tayo'y manampalok
Dalhin mo ang buslo, sisidlan ng hinog
Pagdating sa dulo'y uunda-undayog
Kumapit ka Neneng, baka ka mahulog.

Halika na Neneng at tayo'y magsimba
At iyong isuot ang baro mo't saya
Ang baro mo't sayang pagkaganda-ganda
Kay ganda ng kulay -- berde, puti, pula.

Ako'y ibigin mo, lalaking matapang
Ang baril ko'y pito, ang sundang ko'y siyam
Ang lalakarin ko'y parte ng dinulang
Isang pinggang pansit ang aking kalaban.

No comments:

Post a Comment

Lola: iho, ako ay isinumpa, isa akong prinsesa, ngunit kung ako’y iyong gagahasain. Babalik ako sa maganda kong anyo at tuluyang mapuputol ang sumpa! ..makaraan ang ilang saglit… Lalaki: ayan, tapos na. bakit hindi ka pa nagpapalit ng anyo? Lola: ilang taon ka na iho? Lalaki: 30 na ho. Lola: iyang tanda mong iyan, naniniwala ka pa sa fairytale?